Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ФІЗИКА
 

Фізика, Астрономія

7 – 11 класи

За внеском, що його має зробити курс фізики у формування всебічного розвитку учнів профільних класів, слід розрізняти три типи (рівні) профільних програм.

Курс прикладний (курс В) пропонують учням, для яких шкільна фізика відіграє роль апарату вивчення закономірностей навколишнього світу та певної галузі природознавчих знань, техніки чи технології. Курс такого змісту рекомендують учням, які обирають фізико – технічні, технічні, техніко – агробіологічні, хіміко – технологічні, біолого – хімічні, біолого – географічні та подібні до цих профілів або мають намір вступати до коледжів чи вузів технічного та технологічного напрямів.

Іноді помилково вважають, що гуманітаризація у навчанні фізики – це уникнення формул, задач, зменшення лабораторних практикумів і обо'язкових демонстрацій. Така точка зору хибна і небезпечна невиправданим спрощенням курсу фізики, яка в кінцевому результаті не дає можливості учням усвідомити його і замість спрощення ускладнює засвоєння навчального матеріалу. Ми поєднуємо продуктивний розгляд фундаментальних основ науки та її глобальних проблем, зберегти в доступній для учнів даної категорії формі обидва методи фізики – теоретичний і експериментальний, обмеживши там, де це необхідно, використання математичних моделей (формул) за рахунок введення у розгляд різного роду модельних уявлень, більш доступних учням.

Критерії для оцінювання навчальних досягнень учнів із фізики, астрономії

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/ 

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26