Субота, 18 травня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ХІМІЯ

Хімія

8 – 11 класи

Головний зміст курсу хімії 8–го класу становлять знання про початкові хімічні поняття, прості та складні речовини, найважливіші класи неорганічних сполук, а також про хімічні реакції та закономірності їх перебігу, що сприяє підготовці учнів до сприйняття періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

На основі знань періодичної системи хімічних елементів, теорії хімічного зв'язку та будови речовини, що становлять основний зміст курсу хімії 9–го класу, розглядаються хімічні елементи та їх сполуки в узагальненому плані: в 9–му класі – метали, в 10–му класі – неметали. При цьому зазначаються закономірності у вияві властивостей речовин залежно від місця хімічного елемента в періодичній системі та будови його атома.

Теоретичною основою розділу про органічні сполуки, вивчення якого починається в 10–му і триває в 11–му класі, є теорія хімічної будови речовин О.М. Бутлерова. Запропонована послідовність вивчення речовин дає змогу розкрити принципи ускладнення їх будови і генетичного розвитку від вуглеводнів до білків. Поряд із вивченням речовин – мономерів передбачено ознайомлення учнів з деякими найважливішими високомолекулярними сполуками.

В 11–му класі висвітлюється також роль хімії в житті суспільства. Завершується курс узагальнення знань про неорганічні й органічні речовини, наприкінці його передбачено практикум.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

Рівні навчальних досягнень учнівБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий1Учень упізнає деякі хімічні об'єкти і може назвати їх (на побутовому рівні).
2Учень описує деякі хімічні об”єкти за певними ознаками.
3Учень має фрагмент альні уявлення з предмета вивчення (обізнаний з деякими хімічними поняттями).
Середній4Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об'єктів, може відтворити їх з допомогою вчителя.
5Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять.
6Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя може порівнювати хімічні об'єкти.
Достатній7Учень самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, уміє класифікувати хімічні об'єкти.
8Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього.
9Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки.
Високий10Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв”язки між явищами. Здатний до самостійного використання інформації згідно з поставленим завданням.
11Учень володіє глибокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє аналізувати додаткову інформацію.
12Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, може самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26