Субота, 18 травня, 2024
Головне меню
 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > КЛАСИ 1-4

Програми середньої загальноосвітньої

школи 3 – 4 класи

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини, вміння впевнено читати, писати, знання основ арифметики, первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок.

Початкова ланка покликана забезпечити подальше становлення особистості дитини, цілеспрямований вияв і розвиток здібностей, формування уміння і бажання вчитись; створити умови для її самовираження в різних видах діяльності, морально – етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами здорового способу життя, підготовки до самоуправління в навчально – виховному процесі.

Українська мова

Початковий курс української мови є пропедевтичним стосовно систематичних курсів української мови і літератури, які вивчаються в середній ланці загальноосвітньої школи. Основними завданнями початкового навчання мови є : сформувати у молодших школярів уміння осмислено читати, говорити й писати, збагачувати мовлення, дати початкові відомості з мови і літератури, розвивати увагу й інтерес до мовлення (свого й чужого), до читання книжок, розширювати уявлення дітей про навколишню дійсність, сприяти їхньому загальному розвитку.

Програма початкового курсу рідної мови складається з таких частин: "Навчання грамоти і розвиток мовлення"; "Читання і розвиток мовлення"; "Мова, мовлення, правопис і розвиток мовлення".

Конкретні завдання початкового курсу рідної мови формулюються відповідно до кожного з розділів програми.

Математика

Курс математики 1-4-х класів є складовою частиною курсу математики загальноосвітньої середньої школи. На початкову ланку покладаються завдання формувати в учнів уявлення про натуральне число, засвоювати зміст і прийоми виконання арифметичних дій, формувати міцні обчислювальні навички. Важливими завданнями є:

  • Ознайомлення учнів з основними величинами та їх вимірюванням, практичне ознайомлення з деякими залежностями між ними;
  • Формування уявлень про деякі геометричні фігури та їх властивості;
  • Вироблення необхідних графічних умінь.

Вивчення початкового курсу повинно покласти практичну основу для дальшого вивчення математики.

Навчальна мета вивчення математики визначається вимогами до математичної підготовки молодших школярів. У процесі вивчення курсу учні повинні:

  1. Навчитися виконувати арифметичні дії над натуральними числами.
  2. Ознайомитися з найпростішими величинами та їх одиницями, навчитися застосовувати їх під час розв'язування задач.
  3. Навчитися розв'язувати прості та найпростіші складені текстові арифметичні задачі.
  4. Навчитися розпізнавати і зображувати простіші геометричні фігури.

Художня праця

Художня праця - це інтегрована діяльність молодших школярів. Її метою є створення не лише матеріальних, а й духовних цінностей зображувальними, конструктивними і демократичними засобами. У цьому варіанті інтегрованого курсу домінуючою є конструктивна форма художнього мислення, яка забезпечує розвиток якостей, необхідних для формування просторових уявлень учнів. У процесі їхньої художньо - конструктивної діяльності активізується зображувальне і декоративне художнє мислення. Зважаючи на наявність кількох варіантів програм з художньої праці, учитель має змогу вибрати таку, яка відповідає його нахилам та художнім уподобанням.

 
© 2022 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців 5 - Тел.: 272 08 26