Субота, 29 січня, 2022
Головне меню
 

ВСТУП ДО ШКОЛИ


Приймання учнів до ЗЗСО № 155 здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18


Вільні місця по класах у 2021- 2022 навчальному році

1 клас - набір не проводився 

2 клас - 1

3 клас - 0

4 клас - 0

5 клас - 1

6 клас - 0

7 клас - 0

8 клас - 0

9 клас - 0

10 клас - 5   


Порядок приймання учнів до 5, 10  класів у 2021 - 2022 навчальному році

  

ЗЗСО Спеціалізована школа № 155 з поглибленим вивченням англійської мови оголошує набір учнів у додатковий 5-й клас 2021-2022 навчального року.

9. Протягом 3 - 4 червня батьки рекомендованих до вступу учнів повинні отримати у директора школи довідку про перспективне зарахування дитини до СШ № 155, надають її до школи, де навчається дитина, і отримують особову справу і медичну картку учня.

10. Протягом 4, 7, 9 та 10 червня з 10.00. до 14.00 батьки надають документи до СШ № 155 для зарахування дитини. 

11. 10 червня видається наказ про зарахування учнів до СШ № 155. Після цього зарахування до школи відбувається на вільні місця відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти"  

12. 10 червня о 18.00 на подвір'ї СШ № 155 відбудуться батьківські збори 5 В класу СШ № 155.   

  

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти  для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367 розділу II глави 3. п. 1, "у разі створення додаткового 5 класу зарахування на вільні місця може відбуватися за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2 - 16 глави 4 розділу II."

  

Зарахування на вільні місця у 10х класах

Приймання заяв відбувається з 06 травня до 15 червня включно

  Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти  для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367 розділу II глави 4. п. 1 зарахування до 10 класу відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу СШ № 155. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом відповідно до пунктів 3 - 16 глави 4.

Конкурс не проводиться, у разі, якщо кількість поданих заяв станом на 15 червня не перевищує загальної кількості вільних місць у 10 класах 2021- 2022 навчального року.    

 

 Згідно рішення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації "Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Шевченківського району міста Києва Територій обслуговування у 2021 - 2022 навчальному році" від 31.12.2020 р. № 702 Заклад загальної середньої освіти № 155 (вул) Січових Стрільців,5)

 До перших класів приймання не здійснюється, до 2-х - 9-х класів - на вільні місця  

Відповідно до "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" 

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367)

1. Зарахування до початкової школи

9. Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв про зарахування.

3. Зарахування до гімназії

1. Зарахування до 5 класу закладу освіти І-ІІ або І-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього самого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Зарахування до 6-9 класів гімназії на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

2. Для зарахування до закладу освіти ІІ або ІІ-ІІІ ступенів заяви подаються до 31 травня включно.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

До 6-9 класів переводяться всі учні 5-8 класів цього самого закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому.

Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

3. Діти, зараховані у 2018 і наступних роках до 1 класу закладів освіти з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням, зараховуються до 5 класу за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу.

4. Зарахування до ліцею

1. Зарахування до 10 класу закладу освіти І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього самого закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до цього Порядку. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом відповідно до пунктів 3-16 цієї глави, крім випадку, визначеного пунктом 2 цієї глави.

Для зарахування до закладу освіти ІІІ ступеня заяви про зарахування подаються до 15 червня включно. До закладу освіти ІІІ ступеня зарахування відбувається, як правило, за конкурсом відповідно до пунктів 2-16 цієї глави.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу І цього Порядку.

2. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

 

Звертаємо Вашу увагу на відмінність "звернення" (глава III) від "заяви про зарахування" (глава I). Безпосередньо зарахування дитини до ЗЗСО відбувається при поданні, зокрема, "оригіналу або копії про освіту", який дитина може отримати тільки по закінченню навчального року - 31 травня. 

Тому прийомання звернень та їх черговість буде відліковуватись від часу відкриття вільних місць у відповідному класі та подачі та черговості звернення (запиту) про можливість зарахування.


SAMPLE TASKS

10 grade

 

1. Use of English

 

1. Choose the correct answer.

1.       At eight o’clock this morning, they _____breakfast.

a)       have been having                                              b) were having                                 c) have had

 

2.       You ______ tidy your room more often.

a)       didn’t need                                                          b) mustn’t                     c) must

 

3.       I often _____games with my sister when I was a child.

a)       have played                                                        b) was playing                                 c) played

 

4.       If you _____ the money, where would you go?

a)   have                                                     b)   had                                                                 c) would have

 

5.       I’ve got time tomorrow, so I _____the shopping if you like.

a) will do                                                    b) am doing                                                         c) have done

 

6.       Oh no! You _______me!

a)  always criticize                b) always  are criticizing                                    c) are always criticizing

 

7.       The boys are playing football _______ Saturday.

a)       on                                                      b)      at                                                                 c)    in

 

8.       _______my bedroom and the bathroom are painted white.

a)       All                                                      b) Both                                             c) Neither

 

9.       I ______the USA a few times but have never seen a baseball game.

a)       have visited                                                                            b) visited                                           c) was visiting

 

10.     I can’t decide whether to persuade a friend ______camping with me or risk going on me own.

a) going                                                      b) to go                                             c) go

 

11. Helmets ______at all times on the building site.

a) must be worn                                                           b) must wear                                                       c) must be wore

 

12.Bye! I______ you  tomorrow.

a)’ll see                                                                           b)’m seeing                                                                              c)’m going to see

2. Choose the correct answer.

1        I like wearing __________ clothes when I’m at home, such as old jeans and T-shirts.
a  gaudy                         b  smart                         c  elegant                      d  scruffy

2        Sam felt __________ of himself when he discovered he had passed his driving test.
a  ashamed                                        b  proud                        c  disappointed            d  afraid

3        My friend’s lucky. She works in a bank and __________ a lot of money.
a  deals                                               b  serves                        c  earns                          d  does

4        He hurt himself while playing tennis. I think he’s sprained his __________ .
a  calf                                                 b  thigh                          c  shin                                                d  wrist

5        I write a daily __________ about my thoughts and feelings. It’s like a diary.
a  blog                                                 b  site                                                 c  channel                     d  link

6        I don’t smoke, so I don’t have any __________ in the house.
a  sideboards                                     b  ashtrays                                       c  fireplaces                                      d  footstools

7        They bought a new __________ armchair. It’s very comfortable.
a  leather                        b  paper                         c  marble                       d  china

8        My sister was very sad when she __________ up with her boyfriend.
a  split                                                 b  got                                                 c  fell                                                 d  made

9        Shall we go along to the buffet __________ and get a coffee for the journey?
a  room                                               b  car                                                 c  desk                                               d  shop

10      The trains are so __________ . It took us three hours longer than usual to get there.
a  relaxing                      b  unreliable                                     c  convenient                                   d  uncomfortable

11      I gave the shop assistant a ten pound note, but she forget to give me my __________ .
a  cash                                                b  card                           c  price                           d  change

12      He writes great __________ that tell stories about people in difficult relationships.
a  melodies                     b  lyrics                          c  harmonies                                    d  movements

 

2. Reading

Match the headings (A-F) to the paragraphs (1-5). There is one heading that you DO NOT need to use.

 

A  The analysis of the ways you spend your time may impress you

B  Successful time managers

C  Two ways of perceiving time

D  It is better to distribute your time daily than do all your work at once

E  A schedule is a good helper

F  Time is unlimited

 

1

Speaking of time, there seem to be just two ways of perceiving it: some people complain about never having any, others are always looking for ways to kill time. But time is actually very fairly distributed. Everyone gets 60 minutes per hour and 24 hours per day. It is only the daily tasks that are distributed unequally. They make the day too short for some people and too long for others.

2

Just imagine a pupil who is handed his lessons for the week all in one lump: “By Saturday you have to do 100 maths problems, read 20 pages in your reading book, write two dictations and a composition, and know all about the geography of the world. You must also learn two songs, participate in sports and find time for needlework and drawing.”

The pupil will probably be shocked by this pile of work and prefer to stay in bed pretending to have the flu. However, divided according to subjects and lessons, the weekly workload is not as intimidating. The child sees that all the subjects can be covered – and there is free time as well.

3

A schedule can help to fight your way through too many commitments. It shows us how the 168 hours of a week is spent. For example, that we slept a total of 3020 minutes,sacrificed 2875 minutes for our studies or work, spent 1885 minutes on various tasks such as shopping or a visit to the dentist, and that only 2300 minutes was left for leisure time.

4

By means of such an analysis, we can observe critically the aspects we like and the ones we don’t. Some of the results might even shock us – when we realize, for instance, how much time we spend watching television and how little time remains for the people closest to us.

5

People who have time don’t necessarily work less than others who are always in a rush. But they know how to set priorities, and they stick to their decisions. Learning how to use your time best can change your whole way of life and help you to get tasks accomplished

 

2. Read the text and choose the best answer (A–D) to complete the sentences (1–5).

 

Bahrain’s reputation as a relatively liberal and modern Persian Gulf state has made it a favourite with travellers in the region and an excellent introduction to the Gulf. It was once the seat of one of the great trading empires of the ancient world, and is redolent1 of the past. Bahrain’s history goes back to the roots of human civilisation. The main island is thought to have broken away from the Arabian mainland sometime around 6000 BC and has almost certainly been inhabited since prehistoric times. The archipelago first emerged into world history sometime around 3000 BC as the seat of the Dilmun trading empire. Dilmun, a Bronze Age culture that lasted some 2000 years, benefited from the islands’ strategic position along the trade routes linking Mesopotamia with the Indus Valley. In the midst of a region rapidly becoming arid2, Dilmun’s lush spring-­fed greenery gave it the image of a holy island in the mythology of Sumeria, one of the world’s earliest civilisations, which flourished in what is today southern Iraq. Dilmun had a similar cachet3 with the Babylonians, whose “Epic of Gilgamesh” mentions the islands as a paradise where heroes enjoy eternal life. Some scholars have suggested that Bahrain may be the site of the biblical Garden of Eden.

 

1 redolent – той, що нагадує (про щось), викликає думку

2 arid – посушливий, безводний, неродючий

3 cachet – особлива якість, слава

  

1. Bahrain is known for its ...

 A     unusually dry climate              C    lush flora

 B     arid archipelagos                      D   mild summers

 

2. In this text “broken away” could be replaced by ...

 A fused                                         C connected

 B separated                                   D damaged

 

3. Dilmun culture could be described as ...

 A short­-lived                               C brief

 B lengthy                                      D momentary

 

4. Sumeria was located in present-day ...

 A Bahrain                                     C Eden

 B Iraq                                            D Babylon

 

5. The phrase “broken away” in the text means:

 A Bahrain shares a border with Gilgamesh.

 B It is a liberal state.

 C It was once part of the Arab mainland.

 D Bahrain is rapidly becoming more arid.

 

3. Speaking (sample questions)

1. Do you consider yourself a creative person? Why?

2. What do you think of home schooling?

3. If you could change any aspect of your personality, what would it be?

4. Describe a typical family unit and the importance of family in your country.

5. Have you ever taken a package tour? What are pros and cons of taking a package tour?

ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВИПРОБУВАННЯ УЧНІВ,

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО 5 КЛАСУ У 2021 РОЦІ

ВАРІАНТ 1

 I. Доповнити речення, використовуючи слова в дужках, і поставити дієслово у правильній граматичній формі                               

1.            Where (be) ________ you last Sunday?

2.           Pete (always, get up)___________________________________________    at 7 o’clock.                                                                 

3.           Please be quiet! I (read) __________________________________ a very interesting book.

4.           When (you, come) _________________________________ home yesterday?

5.           When I (come) __________into the room, the two boys (play) ________________football.

6.           Mr. Jones (be) ___________ back at 3 p.m.

бали  ____/12

II. Вставити подане в дужках слово в правильному місці в реченні               

1.           Max goes to the beach (often)._________________________________________________

2.           Kate drinks coffee (never)._____________________________________________________

3.           Nick goes to school by bus (usually). _____________________________________________

4.           Dan runs on Saturday afternoon (always). __________________________________________

бали  ____/12

III. Вставити правильну форму дієслова першого типу умовного речення                                                

1.           If it ____________________ (rain) tomorrow, we (stay) ________________ at home.

2.           Grandma (make)_____________________  a cake if there (be) _______ some eggs.

3.           If George (come)___________ late, the teacher (be)_______ angry.

4.           Ben (go)____________  to the lake if it (be) __________________  sunny.

бали  ____/12

IV. Вставити правильне модальне дієслово: must, must not, should, should not, have to, don’t have to                                                                        

1.           You ____________  run in the corridors of school.

2.           Bill _________________ eat so much sugar. He will have problems with teeth.

3.           We _______________ to wear uniform at school.

4.            You ______________ go to the gym to be healthy.

бали  ____/12

V. Обвести правильну відповідь

     1. Sam plays/is playing football every day.

     2. Look at the clouds! It goes/is going to rain. 

     3. Last week Jill goes/went to see her grandmother.

     4. Next week Ned has/will have a new bike.

     5. Tomorrow Martin goes/is going to watch the film.

     6. Joe sleeps/is sleeping now.

бали  ____/12

Total 12 (сума всіх балів, поділена на 5)

 

Питання для визначення мовленнєвого рівня учнів, які вступають

                                 до 5-го класу у 2021 році

 1.       Do you want to go to the zoo? Why?

2.       What can you find at the toy shop?

3.       What’s the weather like today?

4.       Do you like sunny or windy weather?

5.       What was the weather like yesterday?

6.       What did your father/mother do yesterday in the evening?

7.       What are you going to do on Sunday?

8.       What does your mother/father usually do in the evening?

9.       Do you like going to the cinema?

10.     What are you going to do during your holidays?

11.     How do you spend your weekends?

12.     How do you spend your free time?

13.     How do you get to school?

14.      What are you going to do this weekend?

15.     What does your mother/father do?

16.     When did you come home yesterday?

17.     Did you go to the supermarket yesterday? What did you buy?

 Who did you go there with?

18.     What do you want to be? Why?

19.     Do you like your city?

20.     What do you like to do when you have free time?

21.     What does your best friend/sister/brother like to do?

22.     What are your favorite subjects at school?

23.     What food is good/bad for your health?

24.     Does your mother/father like reading books?                                                             

   
 

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26