Середа, 17 липня, 2024
Головне меню
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА > СИСТЕМА ВИМОГ

Контроль умінь та навичок з англійської мови

1. Учні перших класів на кінець року повинні володіти такими навичками:

а) говоріння – 5-7 речень по темі;

б) письмо – букви, слова;

в) читання – звуки, слова, речення, короткі знайомі тексти (на виразність читання).

2. Учні других класів на кінець року повинні:

а) знати всю лексику за другий клас (слова, неправильні дієслова);

б) розповідати теми (7-8 речень) (кількість тем за рік – 5-6, залежно від підготовленості учнів);

в) виразно читати вголос знайомий текст.

3. Учні третіх класів на кінець року повинні:

а) знати всю лексику за третій клас (слова, неправильні дієслова);

б) розповідати теми та відповідати на поставлені запитання до теми (за рік має бути вивчено не менше шести тем);

в) читати та переказувати незнайомий текст у межах програми.

4. Учні четвертих класів у першій – третій чвертях здають:

а) перший етап – слова, неправильні дієслова, прийменникові словосполучення (за кожний вид контролю виставляється окрема оцінка, потім вони додаються і виводиться середнє арифметичне за лексику. Після розповіді учнем теми і відповіді на запитання оцінки за ці два види контролю додаються до оцінки за лексику і діляться на 3, таким чином утворюючи оцінку за усне мовлення) (ці вимоги щодо лексики однакові для учнів усіх класів і в подальшому не будуть розшифровуватись);

б) словниковий диктант (нова лексика) – 24 слова;

в) другий етап – усна тема плюс три запитання не обов’язково по темі (запитання оцінюються окремо; таким чином, учень отримує окрему оцінку за тему і окрему – за відповіді на запитання; ці оцінки додаються до оцінки за лексику, отримане число ділимо на три і отримуємо оцінку за усне мовлення, яка й виставляється в журнал); вчитель групи готує список граматичних структур та список часових форм, вивчених за дану чверть;

г) у четвертій чверті учні прописують одну з вивчених протягом року тем (кожен учень отримує окрему тему, їх має бути не менше восьми). Крім цього вони здають лексику усно (своєму вчителю) і пишуть директорську річну контрольну роботу з граматики.

5. Учні п’ятих класів здають:

а) в першій чверті – все те ж саме, що й у четвертому класі (здають вчителю, який працює в цій групі, а не перевіряючому; оцінки наприкінці першої чверті в комп’ютер не вносяться);

б) в другій і третій чвертях:

 • перший етап – лексика (за тими ж умовами, що й для четвертого класу); письмово – текстовий диктант (6-7 речень, приблизно 30 слів – можна з текстів у підручнику, вивчених за дану чверть);
 • другий етап – тема плюс три запитання, не пов’язані з темою (оцінювання теми і запитань тут і надалі таке ж саме, як і в четвертому класі);

в) у четвертій чверті – лексику усно (своєму вчителю, або, за бажанням вчителя, колезі з іншої групи); письмово – п’ять запитань до прослуханого тексту ( текст читає вчитель, а готує завуч; текст базуватиметься на вивченому матеріалі) та директорську річну контрольну роботу з граматики.

6. Учні шостих класів здають:

а) у першій – третій чвертях:

 • перший етап: лексика; письмово – 6 запитань на переклад з української мови на англійську зі словами, граматичними структурами та часовими формами, вивченими в даній чверті (вчитель готує список слів, структур і часових форм для перевіряючого;
 • другий етап: тема плюс три запитання;

б) у четвертій чверті: усно – лексика; письмово: переказ прослуханого тексту і п’ять запитань до нього; директорська річна контрольна робота з граматики.

7. Учні сьомих класів здають:

а) у першій чверті:

 • перший етап:  усно: лексика; письмово: власні речення з 12-ма новими словами;
 • другий етап: тема плюс три запитання;

б) у другій та третій чвертях:

 • перший етап: лексика; письмово: ситуація з використанням шести слів (нова лексика), які дає перевіряючий;
 • другий етап: тема плюс три запитання;

в) у четвертій чверті:

 • усно – лексика; письмово: твір (composition) з використанням 12 нових слів; директорська річна контрольна робота з граматики.

8. Учні восьмих класів здають:

а) у першій та другій чвертях:

 • перший етап: лексика; письмово: скласти ситуацію на довільну тему, використавши шість слів із запропонованих 12, які дає перевіряючий;
 • другий етап: тема плюс три запитання;

б) у третій чверті:

 • перший етап: лексика; письмово: скласти ситуацію на задану тему, використавши шість слів із запропонованих 12;
 • другий етап: тема плюс три запитання;

в) у четвертій чверті:

 • усно: лексика; письмово: твір (composition) на вільну тему з обов’язковим використанням лексики, включаючи phrasal verbs, та граматичних структур, вивчених протягом року.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИРЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

9 - і КЛАСИ

1.1. Письмовий компонент:

а) 1-3 чверті: переклад словосполучень та речень, що містять новий лексичний та граматичний матеріал (8 речень – лексика і 6 речень – граматика).

1.2. Усний компонент:

а) першої чверті - аналогічний до попередніх класів. Відповідь записується на плівку. Кількість речень не обмежена, але не менше 24-х. Після теми задаються два-три запитання. Відповіді на питання повинні відображати повне володіння матеріалом і готовність обгрунтувати будь-яке твердження, висловлене у темі.

б) другої і третьої чвертей - розповідь за заданими ситуаціями. На обмірковування ситуації надається хвилина. Ситуації можуть бути двох типів: 1) загального характеру, як наприклад: Imagine that you are a London pigeon that lives on the Trafalgar square. Describe your feelings and style of living, 2) контекстуальні: Prove that the modern rubs shoulder against the old comparing London and Kyiv. Якість відповідей аналізується за окремою схемою, яка наводиться нижче.

У відповідях дуже бажано використовувати матеріал вивчений на інших предметах (історія, хімія, фізика, біологія, українська література, світова література та інші). Головна мета "ситуацій" - виявити вміння компілювати блоки матеріалу з різноманітних сфер знань. У відповіді необхідно не менше чотирьох разів "прив'язати" конкретні блоки "зазубреного" матеріалу до заданої ситуації, не гублячи при цьому логіку розповіді. Найкращий варіант відповіді - повністю перенести міцно вивчений матеріал у контекст ситуації.

10 - і КЛАСИ

2.1. Письмовий компонент:

а) першої, другої та третьої чвертей - написання ессе за заданою темою. Вимоги до ессе наводяться нижче включає письмовий переказ сюжету з відеоплівки.

б) четвертої чверті – включає контрольну роботу з граматики та написання ессе.

2.2. Усний компонент:

а) першої чверті - робота у парах на послідовний переклад. Один учень відповідає за заданою темою (аналогічно до 9 - го класу, але з обов ' язковим висвітленням свого особистого бачення проблеми) його/її партнер дає послідовний переклад українською мовою. Періодичність послідовний перекладу - два - три речення. Загальна кількість речень необмежена, але не менше 24. Критерієм успішного перекладу є швидкість, точність і грамотність української мови. Перепитування при чіткості викладеної думки вважаються за помилку. Після ситуації можуть задаватися уточнюючі запитання, обов'язкові для перекладу також. Потім партнери міняються ролями. Партнерами є учні з однієї академічної групи. Пари визначаються опитувачем перед роботою. Висвітлення ситуації повинно мати індивідуальний характер з використанням різноманітних інформаційних блоків, підготовлених заздалегідь. Повторення однакової послідовності викладення матеріалу і велика (5 - 6 речень) кількість речень, які використовуються підряд у декількох учнів розглядається як механічне "зазубрення" матеріалу і вважається за помилку. 

б) другої чверті - бесіда двох партнерів за заданою ситуацією на вибір опитуючого. Бесіда партнерів за темою передбачає ініціативну бесіду двох учасників (учасники визначаються опитуючим).

в) третьої чверті - бесіда трьох партнерів за заданою темою на вибір опитуючого. Бесіда партнерів за темою передбачає ініціативну бесіду трьох учнів (учасники визначаються опитуючим). Бесіда записується на відео-плівку.

11 - і КЛАСИ

3.1. Письмовий компонент:

а) перша та друга чверті - написання ессе;

б) третя чверть – контроль граматики та лексики та написання ессе.

3.2. Усний компонент:

а) перша і друга чверті – дискусія у групі за відео-матеріалом.

В основу оцінювання знань та умінь з англійської мови учнів старшої школи покладений досвід, отриманий вчителями під час впровадження у школі програми Організації Міжнародного Бакалоріату.

У 9х - 11х КЛАСАХ ЗА УСНИЙ КОМПОНЕНТ ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ ОДНА ОЦІНКА, ЯКА ІНТЕГРУЄ ПОКАЗНИКИ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ:

Сучасний тест

Вимоги до ЕССЕ

1. Opening paragraph повинен включати topical sentence.

2. Topical sentence of each paragraph повинне мати ключове слово абзацу.

3. Closing paragraph повинен включати перефразовану основну думку з висновком щодо доведення.

4. Абзаци повинні включати linking words.

5. Учні виділяють різними кольорами topical sente n ces, key words and liking words.

6. Думка викладається логічно та послідовно.

7. Граматики та лексика повинні відповідати рівню вивченого матеріалу.

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26