Середа, 17 липня, 2024
Головне меню
 
АНГЛІЙСЬКА МОВА > ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

Відповідно до Рекомендації Європейської Ради щодо мовної освіти, контекст вивчення англійської мови у СШ № 155 передбачає оволодіння учнями іноземною мовою на рівні "незалежного користувача". Ознаки цього рівня наведені нижче.

Англійська мова

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 

Рекомендовані рівні володіння мовою РЄ

Запропоновані рекомендаціями шість головних рівнів адекватно покривають європейський навчальний простір у відповідності до цілей тих, хто вивчає мови. Є шість рівнів володіння мовою, а саме:

 • Інтродуктивний рівень, або "відкриття";
 • Середній рівень, або "виживання";
 • Рубіжний рівень;
 • Просунутий рівень, або "незалежний користувач";
 • Ефективна операційна компетенція, або автономний рівень;
 • Глобальна операційна компетенція.

Якщо подивитись на ці шість рівнів, то видно, що вони є відповідно розширеною вгору та донизу інтерпретацією класичного поділу на базовий, проміжний (середній) і просунутий рівні. Крім того, деякі назви, присвоєні у специфікаціях рівнів РЄ, видались такими, які важко перекласти. Тому схема, що тут пропонується, укладена за принципом розгалуженого "гіпертексту" і починається з початкового поділу на три головні рівні: А, В, С, де :

А – Елементарний користувач

 • А1 – Інтродуктивний, або "відкриття"
 • A2 – Середній, або "виживання"

B – Незалежний користувач

 • В1 – Рубіжний
 • В2 – Просунутий

С – Досвідчений користувач

 • C1 – Автономний
 • C2 – Компетентний

Рівні володіння мовленням на рівні "незалежного користувача" (школа самооцінювання)

 В 2
АудіюванняЯ можу розуміти об'ємні висловлювання та лекції і стежу навіть за складною аргументацією на досить знайомі теми. Я розумію більшість ТВ новин та програми про поточні події. Я розумію більшість фільмів на літературній мові.
ЧитанняЯ можу читати статті та повідомлення з сучасних проблем, автори яких займають особливу позицію або мають особливу точку зору. Можу розуміти сучасну літературну прозу.
Діалогічне мовленняЯ можу брати участь у діалозі з достатнім ступенем невимушеності й спонтанності, так щоб відбулася природна інтеракція з носіями мови. Можу брати активну участь у дискусії у знайомих контекстах, викладаючи й захищаючи свою точку зору ( свої погляди).
Монологічне мовлення Я можу представити чіткі, детальні висловлювання про широке коло питань, що стосуються сфер моїх інтересів. Я можу висловити точку зору на запропоновану тему, наводячи аргументи "за" і "проти".

Писемне мовлення

(письмо)

Я можу написати чіткий, детальний текст на широке коло тем, пов'язаних з моїми інтересами. Можу писати есе чи доповідь, узагальнюючи інформацію або наводячи аргументи "за" чи "проти" певної точки зору. Я можу писати листи, наголошуючи на особистому значенні минулих і теперішніх подій.

Примітка: з ознаками інших рівнів можна ознайомитись у "Книзі вчителя іноземної мови" Нормативні документи Міністерства освіти і науки України (Харків. Торсинг 2005 р.).

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26