Субота, 15 червня, 2024
Головне меню
 
ВЕСЬ КАЛЕНДАР ПОДІЙ
202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Домашні завдання
/01.02.2012/
ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ НА 1 - 5 ЛЮТОГО (слідкуйте - ще буде додаватись)

2 А клас

 Англійська мова вчитель Шамота І.В. P.b. p. 39 ex. 2,3 (усно), ex. 4 (4 речення письмово); p. 40  (чит., перекл.); W.b. p. 42-43; слова Unit 7; тема "My day".
 Англійська мова вчитель Гичко Т.М. P.b. p 43 ex. 1 (вивчю дні тижня. прописувати); p. 45 (чит.); Pr.b. p. 26,27,29; повт. слова Units 1-8; теми №1,2,3. 

2 Б клас 

Англійська мова вчитель Пучко О.В. Practice Book стор 41 - 43, Work Book стор 41 - 43, слова на диктант Unit 6 написати тему "My Pet"
Англійська мова вчитель Борисполець Л.А. вивчити теми About Myself, My Day, My Family напам'ять. Прописати слова (на диктант) PB p 43 # 1 WB 45 # 1
Англійська мова вчитель Криворучко М.С. повторити слова і вивчити з Unit 12; повторити і довчити теми: My day, My school, About myself.

3 А  клас 
Англійська мова вчитель Шамота І.В. P.b. 55-56; p.56 ex. 4 (письмово) p. 57 (чит., перекл., вивч.); W.b. p.59-62; Unit 10 (слова на дикт.) 
Англійська мова вчитель Гичко Т.М. P.b. 57 (вивч.) підг. до к.р. Units 6-10); слова Unit 10 (дикт.); W.b. p 58-62; Pr.b. p. 32-33 

3Б клас 
Англійська мова вчитель Борисполець Л.А. Pupil's Bokk p 58, 59, 60 Work Book p 63 # 1,2,3 p.65 #1,2
Англійська мова вчитель Гичко Т.М. P.b. 57 (вивч.) підг. до к.р. Units 6-10); слова Unit 10 (дикт.); W.b. p 60-62; Pr.b. p. 32-33  

4А клас
Англ мова вчитель Юр'єва Д.О. Puil's book ex1-4, p 58, ex 1,2 p 59, ex 3 p 59 (письмово) ex 1,2 p 60 ex 3 p 60 (письмово)  Workbook p 63 - 66
Англ мова вчитель Шамота І.В. P.b. p. 55 ex. 2 (вивч.) p. 57 (чит., перекл.); W.b. p.60; тема "Desert facts"; Unit 10 (слова на дикт.) повт. ir.verbs, prep. comb. 

4 Б  клас
Англійська мова вчитель Гичко Т.М. W.b. p. 61-62; Pr.b. p. 42-44; Тема "Animals in danger" вивч.

5А 5Б класи
укр мова вчитель Царик А.В. параграф 23 24 25 вправи 340 341 348 350 355
укр література ст 134-135 (записати визначення в зошит) читати О. Олесь "Микита Кожум'яка" ст 135 149
Історя України на 10.02 параграф 14 - 15
Мій Київ на 09.02. тема "Київ підземний і наземний"
Природознавство параграф 18
Німецька мова B.S 47 - 48 A.H. s 49 ub 1,2,3,
Світова література Прочитати розділ "Князівський анкас" (ст. 163); Дати відповідь на пит. ст. 189 №8 (письм); Прочитати розділ "Руді собаки" (ст. 180); Готуватись до розповіді про Мауглі від імені одного з героїв казки (скласти план в зош.)

5 А клас
Математика 01. лют - п 27 - конспект правила вивчити вправи 770-780, 02 лют - п 28 - конспект, вивчити правила, 03 лют вправи 792 - 9811
Англійська мова вчитель Опанасенко p 52 ex 2 (learn the text for dictation)  p 53 ex 3 (wr) p 54 ex 2 (read, transl, learn about two animals)  p 54 ex 3,45  WB p 52 ex 1,2 p 53 ex 1,2 pr Book p38 ex 1,2
Англійська мова вчитель Криворучко М.С. P.b. p. 64-69 ex. 2 p. 64 вивч. текст; W.b. p. 63-64; повторити і довчити теми.

5 Б клас
Математика №№ 751  6) - 10), № 752, 755, 756,757, 758, 759, 767, 768
Англійська мова вчитель Юр'єва Д.О. Pupil's Book ex 6 p 61 (письмово) ex 5,6 p 61   p 62 - 63 Workbok page 57 - 60


6А 6Б
укр мова вчитель Царик А.В. пааграф 28 ст 207-210 впр 431 433 436 439 440 (письмово)  432 435 (усно)
українська мова вчитель Яхно О.О. Повторити параграфи 23 - 27 Вправи №№ 420, 421 425
Українська література почитати "Казку про Дон" підготуватися до контрольної роботи ст 11 - 145)
Природознавство параграф 10
Основи здоров'я параграф 5, 6
Німецька мова BS 116 - 117 читати перекладати A/H s 134 test B,C,A
Англійська мова Голіяд Н.Г. 1) Написати і вивчити тему "The world of Animals" 2) Unit 11 повторити слова ст 118 або в словнику 3) Unit 11 Practice Bokk ст 46 - 49 письмово
Світова література Читати за підручником с. 133-166; Дати відповідь на пит. №5 на ст. 167 (скласти "ланцюжок"), ст. 138-138 - шукати в тексті; Відповідь на пит. №7-8 (ст. 167); Ст. 167 №9 (питання розкрито на ст. 153-154!)

6А клас
Математика №№ 984, 986, 988, 990, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 992, 993, 994, 995, 996

6Б клас
математика
01 лют - п 33 написати конспект вивчитавила впр 958 - 961  02 лют - п 34 написати конспект впр 992 - 99903 т - п 35 написати конспект вивчити правила, впр 1026 - 1031
Англійська мова вчитель Тімченко Н.І. тема Inventors and Inventions  ds Unit 9,10 WB p 57 - 64 Pr B p 40-44
Англійська мова вчитель Опанасенко SB p 66 - 69  WB 66 - 68 WORDS !!!
Science вчитель Шамота І.В. повт. про Illnesses; проекти.
Science вчительГичко Т.М. повторити всі хвороби. 

7А 7 Б класи
хімія параграф 10, стор 70 в підручнику № 75 - 81, 83 напам'ять вивчити валентність з зошита
Основи здоров'я параграф 6
Українська мова вчитель ЯхноО.О. вивчити праграф 25 вправи №№ 274, 275, 277
Українська література Вивчити вірш Ліни Костенко напам'ять (за вибором)  Підготувати біографію Б. Харчука, Прочитати повість - притчу "Планетник"
Німецька мова A/H 38 - 39 читати перекладати A/H s 27 ub 13, s 47 test A,B,C
Англійська мова вчитель Борисполець Л.А. Student's Book  57 p 60-61, p 62-63  Work Book p 42, p 43, 44
Англійська мова вчитель Андрущак А.Є. впр. 1,3 стор. 76; впр.4 стор. 77; впр. 1,3 стор. 78; впр. 4-6,9 стор. 79; Units 26,27 - вивч. слова; W.b. стор. 44,45
Світова література За підручником читати Ст. 157-158, дати відповідь на пит. на ст. 158-159, №1-3 - усно, №4 письм.;Читати "Мандри Гулівера" (ст. 159) до ст. 178; ст 180 дати відповідь на питання №7 (усно), №10 (письм), знайти цитати в тексті для підтвердження відповідей на пит. №14-19 на ст. 180

7Б клас
Алгебра  №№ 583, 584, 586, 587, 594, 564, 565, 562, 577, 595, 596
Геометрія №№ 318,319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 332
Англійська мова вчитель Опанасенко SB p 68-71  WB p 39 - 40 WORDS!!!
Англійська мова вчитель Криворучко М.С. W.b. p. 44-49; P.b. p. 74-79; Слова p. 148; Unit 26, 27; Повторити всі теми.

8 А 8 Б класи
хімія завдання вже дано
Основи здоров'я параграф 2
Українська література Опрацювати біографію І Мовича, Проаналізувати його поезії, Підготуватися до контрольної роботи ст 168 - 203
Українська мова вчитель Курченко О.М. впр 224  226  230  235  Опрацвати речення зі звертаннями та вставними словами ст 167 - 171
Фізика 01 лют параграф 33 ст 133 №№ 267 - 271 02 лют парагрф 34, стор 134 №№ 275 - 278
Science тема № 20 Work № 21 - Power
Німецька мова B.S 95 читарекладати овторити завд а) в) - письмово всеексику ст 88-89 A/H s 80 ub 13 s 105 ub A,B,c
Physics вчитель Андрущак А.Є. Power. Units of power.
Світова література Дати відповідь на пит. №2 на ст. 119 (письм); У вірші "Входжу в річку ... " Лі Бо знайти і виписати тропи; Дати відповідь на пит. №2,3 на ст. 122 (письм); Читати за підручником ст. 123-132.

8А клас
Англійська мова вчитель Юр'єва Д.О. робота з темою (вчити), Student's book p 68 - 69  p 70 - 71
 (переклад, преказ близько до тексту)
Англійська мова вчитель Криворучко М.С. P.b. p. 72-77; W.b. p. 51-54; Слова, теми.
Biology вчитель Гичко Т.М. Amphibians (чит., перекл.)

8 Б клас
Англійська мова вчитель Борисполець Л.А. Student's Book p 78-79, 80 - 81, 82 - 83 Work Book p 49, 50,51, 52-53, 54-55


9А 9Б класи
Художня культура Теми "Поліхудожній образ світу і "Художня культура як духовне явище"
Історія України параграфи 14 - 15 на 09.02. 
Всесвітня історія параграф 10 на 06.02 і параграф 10-11 на 13 .02
Алгебра  01 лют - п 14 конспект, впр 477 - 485, 02 лют - впр486 - 491 тест ст 147 - 150
Геометрія 02 лют - п 16 конспект впр 578 - 586 
Фізика 01 лют пааграф 31, 32 повтор Кирик №№ 1-10 сто 94 02 лют параграф 33 стор 147 №№ 221 - 224
Англійська мова Голіяд Н.Г. Unit 5 topic "Early to bed" 1) Повторити всі тексти напам'ять стор 71, 81, 82 2) Зробити всі вправи в підручнику з Unit 5 а також всі вправи у Work Book - Unit 5 стор 84, 85 - прочитати, перекласти, переказувати
Англійська мов вчитьль Тімченко Н.І. Units 5,6 Bp 84 - 88 WB p 34 - 36 p 84-87 p 86 ex 19 (by heart)
Світова література Читати "Крихітка Цахес" Гофмана, готуватись до літературного диктанту за змістом твору; Дати відповідь на пит. №4 (письм) на ст. 192, №6 - усно, №15 (письм), №18 (цитати в тексті знайти, усно), "20! (усно), №23,24 (усно) - знайти приклади в тексті.

9 А Б клас
Англійська мова вчитель Юр'єва Д.О  St Book p 74, 75, 76  Wrds Unit 4 (переклад) WB - # 11 p 31 (Summary письмово) №№ 13-17 р 32- 33
Укр мова вчитель Ц арик А.В.  параграф 21 впр 221, 231
Українська література знати біографію Шевченка Перечитати та проаналізувати поехії Т.Г. Шевченка "До Основ'яненка, На вічну, пам'ять Котляревському" Думка, Причинна, Лілея Аналіз поеми Гайдамаки, 
Біологія 01 лют параграф 49, 50 Письмово сто169, №№ 1, 2, 3 стор 172 №№ 1, 3 03 лют параграф 51 зробити таблицю Венеричні захворювання
Німецька мова B s 138 ub 8, 10 письмово  s 144 ub 1,2 виписати нові слова A/H s 126 ub 6,7,8  s 137 ub 1,2  

9 Б клас

Англійська мова вчитель Андрущак А.Є. впр.1-3 стор. 70-71; впр. 1-3 стор. 72; впр. 4,8 стор. 73; Unit 4 - вивч. слова, W.B. стор. 96,97.

10 А 10 Б класси
Хдожня культура на 06.02. "Мистецтво польс-литовської доби на 13.02  "Музична куьтура східних слов'ян та античних міст Північного Причорномор'я
Всесвітня історія на 07.02 параграф 12 на 14.02 параграф 12 - 13
Історія України на 10.02 парагаф 21 - 22 на 17.02 парграф 23 - 24
Хімія параграф 16 питання 1 - 6 письмово
Українська література Знати біогафію О.Ю. Коюилянської, Прочитати поівсть Земля, Підготувати відповіді на подані запитання
Біологія 02 лют парагр 31, 32  Мал 31.5   31.7 32.2, 32.4
Фізика  10 А 01 лют параграф 17 повтор Римкевич №№ 1082  1084  1095   03 лю 10 А параграф 18 стор 179 №№ 12  13  10Б параграф 17 повтор Римкевич №№ 1082  1084  1095
Англійська мова Голіяд Н.Г. Написати товри 1) What is the biggest problem young people in UKraine face today? 2) You are now in the 10th Grade. In a year you will graduate from school. What advice would you lije to give younger pupils about school life? What changes woukd you like to see abou your school? 3) Ukraine is a nation made-up of different traditions and cultural styles. Describe these differences to a person who knows little about Ukraine 
Світова література Читати роман "Анна Кареніна"; підготуватися до розповіді про Анну Кареніну та Костянтина Левіна (скласти план своєї розповіді або тези)

10 А
Українська мова вчитель ЯхноО.О. Повторити специфічно побутова лексика, професійно-виробнича, наукова і ділова лексика Вивчити конспект "Іменник і його стилістичні норми"  Самостійно скласти план конспект поданого тексту
Англійська мова вчитель Тімченко Н.І. Units 3,4 B p 61-65 WB p 28029 (by heart) p 31-35

10Б
укр мова вчитель Курченко О.М. підготувати повідомлення (конспект в зошиті) Діалектні та запозичені слова  Лексично-стилістичні синоніми та їх види
алгебра 01 лют - п 25 конспект вивчити, вправа 641 - 650
геометрія 03 лют параграф 14 написати розгорнутий конспект з означ, темами та доведенням, вивчити
Німецька мова B s 138 ub 8, 10 ( письмово) s 144 ub 1,2 виписати нові слова  A/H s 126 ub 6, 7, 8  s 137 ub 1,2
 
11 А 11Б класи
Історія України на 06.02 параграфи 20 - 21 на 13.02 параграф 22
Всевітня історія на 07.02 параграфи 10 - 11 на 14.02 параграфи 11 - 12
хімія параграф 12 - повторити параграф 13 вивчити
Німецька мова Bs 138 ub 8,9 (письмово)  s 144 ub 1,2 (виписати нові слова  A/H s 126 ub 6,7,8 s 137 ub 1,2
Світова література Домашній контрольний твір за романом "Майстер і Маргарита", готуватись до написання; Читати Б.Брехт "Життя Галілея"

11А клас
Алгебра пройти тестування, №№ 23.7, 23.8, 23.11 стор 235 - 236
Геометрія стор 173, 174 - всі завдання
Художня культура на 07.02 - "Мистецтво Франції стор 30 - 40

11 Б клас
укр література О. Довженко ст 212-230 чиати "Україна в огні", "Зачарована Десна" відповіді на запит. ст 226 - 227  230-231  ст. 231 Перевір себе (письмово)
Художня культура на 10.02 тема 4 "Іспанія" стор 40 -46
Укр мова Українська мова /span span style=font-weight: bold;Алгебра span style=  font-weight: bold;font-weight: bold; font-weight: bold;span style= br /font-weight: bold; span style= font-weight: bold;
Англійська мова вчитель Андрущак А.Є. WB впр. 20 стор. 70, впр. 21-25 стор. 71, впр. 26-30 стор 72-73 Unit 7 вивч слова; S.B. впр 2,4  стор 139

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26