Середа, 17 липня, 2024
Головне меню
 
НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ > ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

Основи здоров'я

5 – 9 класи

Інтегрований предмет "Основи здоров'я" передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого став лення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров'я поведінки.

Завдання предмета:

  • формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров'я;
  • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;
  • виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров'я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;
  • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров'я;
  • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров'я;
  • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров'я;
  • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;
  • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;
  • розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров'я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного життя і здоров’я та оточуючих.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/topic/n_pr/kriterii/

 
© 2007 - Спеціалізована школа № 155 - місто Київ, Шевченківський район, вул. Артема 5 - Тел.: 272 08 26